LId WORDEN Dosporta

Lid worden van Dosporta betekent meer dan alleen maar sporten. Het gaat vooral om het sociale karakter van de beweging of gewoon het gezellige samenzijn bij bepaalde activiteiten.

Het jaarlijks lidgeld geldt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017.

Steunend lid: 10 € per persoon. (lidmaatschap Dosporta)

Sportend lid: 25 € per persoon. (sportverzekering inbegrepen).

Rekeningnummer: BE45 6528 5130 1889 met vermelding: uw "naam" + lidgeld 2016-2017

Belangrijk: Sommige mutualiteiten betalen de kosten van de aanvraag bij een sportclub geheel of gedeeltelijk terug of vraag informatie bij Dosporta.

De Voorzorg / Bond Moyson
Liberale mutualiteit
Christelijke Mutualiteit
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds

Ook andere mutualiteiten bieden een terugbetaling aan. Voor de voorwaarden informeert u best eens bij uw mutualiteit.